ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛHΤΗ:
Ramon Armengol
Ο κ. Ramon Armengol ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική στο Lleida University (Ισπανία) και έχει γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση συνεταιρισμών (Business School ESADE 2009/2010). Η δουλειά του εστιάζει στην προώθηση συνεταιριστικών δραστηριοτήτων όπως διοίκηση, η προσέλκυση νέων αγροτών σε γεωργικές δραστηριότητες, η βιωσιμότητα, η ανάπτυξη της υπαίθρου και οι διεθνείς συνεργασίες. Είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου για το χοιρινό κρέας των Ισπανικών Αγροδιατροφικών Συνεταιρισμών, και μέλος της Ομάδας Εργασίας της COPA-COGECA για το χοιρινό κρέας. Επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ισπανικών φορέων του αγροδιατροφικού τομέα όπως ο Ισπανικός Διεπαγγελματικός Οργανισμός Χοιρινού Κρέατος INTERPORC, που εκπροσωπεί κτηνοτρόφους, συνεταιρισμούς, εμπόρους και τη βιομηχανία χοιρινού κρέατος με αντικείμενο την καινοτομία και την επικοινωνία και το Ισπανικό Διεπαγγελματικό Συμβούλιο (που εκπροσωπεί τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς). Ο κ. Armengol είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. Αγροτικών Συνεταιρισμών όπως του d’Ivars (Lleida, Ισπανία), με 3.616 αγρότες μέλη, της Περιφερειακής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών της Καταλονίας με 321 αγροτικούς συνεταιρισμούς και 22.000 αγρότες μέλη και του Συμβουλίου των Ισπανικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, που εκπροσωπεί τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της Ισπανίας με περισσότερα από 1 εκ. μέλη. Επιπλέον, από την ηλικία των 20 ετών ο κ. Armengol διαχειρίζεται κτηνοτροφική φάρμα εκτροφής χοίρων η οποία παράγει 2.500 τόνους χοιρινού κρέατος και απασχολεί 8 άτομα. Μιλά Ισπανικά, Καταλανικά, Γαλλικά και Αγγλικά. Γεννήθηκε στη Lleida της Ισπανίας, είναι παντρεμένος και έχει 3 παιδιά.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛHΤΗ:
Christiane Lambert
Γεννηθείσα το έτος 1961 στο Καντάλ της Γαλλίας, από γονείς γεωργούς, ακτιβιστές στην Καθολική Γεωργική Νεολαία (JAC), η Christiane Lambert από πολύ νωρίς επέλεξε το επάγγελμα της αγρότισσας: στα 19 της χρόνια μετά από την απόκτηση Πιστοποιητικό ανώτερου τεχνικού (BTS) στον γεωργικό τομέα απασχολείται σε μια μονάδα γαλακτοπαραγωγής και χοιροτροφίας. Διετέλεσε πρόεδρος του Κέντρου Νέων Αγροτών (CCJA) του Massiac (1981-1984) και στη συνέχεια αντιπρόεδρος του Κέντρου Νέων Αγροτών (CDJA) του Καντάλ (1982-1988). Ήταν η πρώτη πρόεδρος του Περιφερειακού Κέντρου για Νέους Αγρότες (CRJA) της Οβέρν το 1986. Σήμερα, η Christiane και ο σύζυγός της Thierry, είναι καλλιεργητές 106 εκταρίων αραβόσιτου, σιταριού, κριθαριού, αρακά και ελαιοκράμβης, καλλιέργειες οι οποίες προορίζονται για την εκτροφή χοίρων της μονάδας Naisseur Engraisseur με 230 χοιρομητέρες και 3 υπαλλήλους. Ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Νέων Αγροτών (CNJA), από το 1994 έως το 1998, η δράση της χαρακτηρίστηκε από τον Εθνικό Χάρτη για την εγκατάσταση νέων γεωργών ο οποίος εφαρμόστηκε, στη συνέχεια στις περιφέρειες, από την εφαρμογή της πολυλειτουργικότητας και το άνοιγμα σε προβληματισμούς που έχουν σχέση με το περιβάλλον και την εντοπιότητα.. Διετέλεσε πρόεδρος της FDSEA του Maine-et-Loire από το 2001 έως το 2011, Γενική Γραμματέας της FRSEA του Pays de la Loire από το 2001 έως το 2014 και μέλος του γραφείου του περιφερειακού γεωργικού επιμελητηρίου του Pays de la Loire. Διετέλεσε διαχειρίστρια της Εθνικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνδικάτων (FNSEA) από τον Μάρτιο του 2002, μέλος του ΔΣ από το 2005, πρώτη αντιπρόεδρος από το Δεκέμβριο του 2010 έως τον Απρίλιο του 2017, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροδιατροφικής Αλυσίδας και υπεύθυνη του πυλώνα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνίας. Είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος που αναδείχθηκε στην ηγεσία της FNSEA, στις 13 Απριλίου 2017. Η Christiane LAMBERT διετέλεσε πρόεδρος του δικτύου FARRE (Φόρουμ για την ορθολογική γεωργία με σεβασμό στο περιβάλλον) από το 1999 έως το 2005 και πρόεδρος του ταμείου συνεχούς εκπαίδευσης για τους αγρότες, VIVEA.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛHΤΗ:
Χριστόδουλος Αντωνιάδης
Ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης από τον Μάϊο του 2015 είναι Σύμβουλος Διοίκησης Εμπορικής & Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς. Ως τότε ασκούσε καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου στην ίδια Τράπεζα με αρμοδιότητα την Εμπορική Τραπεζική και ταυτόχρονα διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου. Ήταν, επίσης, υπεύθυνος καθορισμού της περιμέτρου εξαγοράς του ενεργητικού της Αγροτικής Τράπεζας. Διετέλεσε κατά το παρελθόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και υπηρέτησε όλους τους νευραλγικούς της τομείς έχοντας κατά καιρούς την ευθύνη του χώρου των Δανείων, του Δικτύου, των Μεγάλων Επιχειρήσεων, της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, της Αναδιάρθρωσης των Δανείων, την εποπτεία και ειδική λειτουργία της αγροτικής πολιτικής της Τράπεζας με έμφαση στη Συμβολαιακή Γεωργία, ενώ παράλληλα επόπτευε και τις θυγατρικές εταιρείες «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΕ» και «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.». Επίσης έχει διατελέσει επί χρόνια Πρόεδρος του ΔΣ του Συνεδριακού Κέντρου της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μέλος του ΔΣ του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. Στην Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται από το 1992, ενώ νωρίτερα και για 19 χρόνια εργάστηκε στην Εμπορική Τράπεζα. Διετέλεσε επίσης μέλος Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών ενδιαφέροντος της Τράπεζας, αλλά και άλλων, όπως «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ», «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ», «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», κ.α. Συμμετείχε στην «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως εκπρόσωπος εταίρου. Σήμερα είναι: Πρόεδρος του ΔΣ της «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ», Πρόεδρος του ΔΣ της «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των: «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ ΑΕ», «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΒΕ» (αριστίνδην μέλος), «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ -ΣΕΒΕ» (επίτιμο μέλος) και «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ». Ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης γεννήθηκε το 1955 στο Αηδονοχώρι Σερρών και είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης πτυχιούχος του τμήματος ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο. Είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛHΤΗ:
Γεώργιος Χατζηνικολάου
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων