Κάντε κλικ σε κάθε ενότητα για περισσότερα

Σχετικά με: "To Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας"

To Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας διοργανώνεται από τη GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σε ετήσια βάση και πραγματοποιείται στα τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου.
Μετά από 6 συνεχόμενες επιτυχημένες διοργανώσεις, αποτελεί μία εκδήλωση – θεσμό για τον πρωτογενή και ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα της χώρας, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο περισσότερους από 700 συνέδρους από όλο το φάσμα των εμπλεκομένων του τομέα καθώς και από πλευράς πολιτικών ιθυνόντων τόσο σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και δημόσιας διοίκησης. 
Πρόκειται για ένα Συνέδριο με εθνικό προσανατολισμό και ευρωπαϊκή αίγλη το οποίο έχει φιλοξενήσει ως ομιλητές μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης, υψηλούς κοινοτικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους ευρωπαϊκών αντιπροσωπευτικών φορέων καθώς και ηγετικών επιχειρήσεων του πρωτογενούς και ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα από κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του δημόσιου διαλόγου για την ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας.
Το Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας και ενημέρωσης που αναπτύσσει η GAIA  ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, οι οποίες αποσκοπούν στην άρτια και σταθερή ενημέρωση του παραγωγικού κόσμου της χώρας σε σχέση με τις εξελίξεις σε ζητήματα γεωργικής πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην ενίσχυση της γνώσης και της τεκμηρίωσης σε σχέση με την κατάσταση πραγμάτων και τις προοπτικές του εθνικού πρωτογενούς τομέα.

Θεματολογία

 
Η διοργάνωση του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας τοποθετείται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον ευρωπαϊκό και εθνικό πρωτογενή τομέα. 
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) τελεί υπό μεταρρύθμιση, με τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΕΕ να έχουν ξεκινήσει το 2018 και να συνεχίζονται με ολοένα και εντατικότερους ρυθμούς, ενώ τα κράτη μέλη βρίσκονται επί του παρόντος στη διαδικασία εκπόνησης των εθνικών τους σχεδίων, σύμφωνα με το «νέο μοντέλο λειτουργίας» που προτάθηκε από την Επιτροπή. 
Όμως η ΚΑΠ δεν βαδίζει πλέον μόνη της.  Συντονίζεται πλήρως με την οριζόντια αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, υπηρετώντας τις επιταγές του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 
Οι ψηφιακές λύσεις αποτελούν εχέγγυο ανάπτυξης στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας, καθώς αποτελούν ένα πανίσχυρο εργαλείο το οποίο μπορεί να διασφαλίσει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και της υπαίθρου ευρύτερα, δηλ. δίκαιο εισόδημα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για τους γεωργούς, προστασία των πολύτιμων φυσικών πόρων, καταπολέμηση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, επαρκή, ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα για τους καταναλωτές, υπηρεσίες και θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο.
Η υιοθέτηση των ψηφιακών λύσεων για την πράσινη μετάβαση έχει γίνει ακόμα πιο επιτακτική στο πλαίσιο της ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας από την υγειονομική κρίση του COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέχεια των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του περασμένου Ιουλίου, τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να καταθέσουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θα καθορίζουν τη μεταρρυθμιστική και επενδυτική τους ατζέντα προς την κατεύθυνση του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού για τα έτη 2021-23. 
Ο πρωτογενής τομέας δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον σχεδιασμό, καθώς όχι μόνο προβλέπεται να λάβει ειδική έκτακτη ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία θα διατεθεί μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της ΚΑΠ, αλλά και αποτελεί εγγενές κομμάτι του εθνικού παραγωγικού - αναπτυξιακού μοντέλου. 
Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της συγκυρίας, θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη μεγάλη πρόκληση και τη μεγάλη ευκαιρία να ανακτηθεί ο χαμένος χρόνος για την ελληνική γεωργία μέσα από την προώθηση του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού, τόσο στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ όσο και της διάθεσης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 
Αξιοποιώντας την πλούσια γνώση, εμπειρία και δραστηριότητα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στον πρωτογενή τομέα της χώρας, καθώς και την ισχυρή της παρουσία και δικτύωση στο περιβάλλον της ΕΕ και έπειτα από 6 επιτυχημένες διοργανώσεις με εθνικό προσανατολισμό και ευρωπαϊκή ακτινοβολία, το φετινό Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας φιλοδοξεί να αποτελέσει μία πλατφόρμα γνώσης, ανταλλαγής εμπειριών και διαλόγου, συμβάλλοντας σε έναν εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για τον πρωτογενή τομέα που θα ανταποκρίνεται σε διαπιστωμένες ανάγκες, θα αξιοποιεί καινοτόμες λύσεις και θα τοποθετείται στη μεγάλη ευρωπαϊκή εικόνα, συντονιζόμενος με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και καλές πρακτικές. 
 
Θεματικές ενότητες 
Εναρκτήρια Ενότητα - Η ΚΑΠ και ο πρωτογενής τομέας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας : οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και ο εθνικός σχεδιασμός 
Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, οι προτάσεις και οι πλέον πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις σε σχέση με τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής γεωργίας (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ΚΑΠ μετά το 2020). Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ και το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας :  κατάσταση πραγμάτων, στρατηγικές προτεραιότητες και προτάσεις για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του εθνικού πρωτογενούς τομέα.
 
1η Θεματική Ενότητα -  Ευφυής Γεωργία – Ευφυής Συμβουλευτική : ο ψηφιακός καταλύτης για μία πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία 
Η συμβολή της ευφυούς γεωργίας στην ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της γεωργίας, με έμφαση στα οφέλη και τις λύσεις για τους παραγωγούς. Τα αναγκαία έργα υποδομής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εθνικού πρωτογενούς τομέα. Οι «ευφυείς» γεωργικές συμβουλές ως προϋπόθεση για την έγκριση και επιτυχή εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. Ο κομβικός ρόλος ενός «ευφυούς» Συστήματος Γεωργικών Συμβουλών (FAS) που θα τοποθετείται στο κέντρο ενός ισχυρού Συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) για την υποστήριξη των παραγωγών κατά την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
 
2η Θεματική Ενότητα - Απλούστευση και εκσυγχρονισμός για τον παραγωγό και τη δημόσια διοίκηση: το ΟΣΔΕ στη μετάβαση προς τη νέα εποχή
Οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και οι εθνικές προτεραιότητες για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (ΟΣΔΕ) της ΚΑΠ  προς όφελος του παραγωγού και της δημόσιας διοίκησης. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των παραγωγών καθώς και για τη χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση δημόσιων πολιτικών.
 
3η Θεματική Ενότητα: Πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα
Τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό σύστημα στην υπηρεσία των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η βέλτιστη αξιοποίησή τους προς όφελος του πρωτογενούς τομέα. Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος, τα νέα μοντέλα επιχειρηματικής ανάπτυξης, η στόχευση και οι ανάγκες των Περιφερειών και των συλλογικών σχημάτων του πρωτογενούς τομέα

Ομιλητές

Πρόγραμμα

Sponsors

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων